Jövő Internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig (FIRST)

Azonosító: TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001

Partnerek: Debreceni Egyetem (DE), Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete (ATOMKI), Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 449 971 028 Ft

Kedvezményezett: Egyetemközi Távközlési és Informatikai Központ

Megvalósítási időszak: 2012.10.01. – 2015.03.31.

Az Internet megszületésekor nem számoltak, nem is számolhattak globális hálózattal, mobilitással, magas biztonsági és minőségi követelményekkel, tárgyak hálózatba való bekapcsolásával, az Internet társadalmat, gazdaságot, mindennapjainkat átható szerepével. Mindezek ma már természetes elvárások az Internettel szemben, ami az alapok újragondolását igénylik. A Jövő Internet az új technológiák felhasználásával és új üzleti modellek kialakításával markánsan új megoldásokat biztosít mind a társadalomnak, mind a gazdaságnak. A „Jövő Internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig” című 1.587.727.251 Ft európai uniós támogatásból hazai társfinanszírozással megvalósuló projektben célunk, az Internet kiteljesedésének előmozdítása, hozzájárulás jelenlegi technológiai korlátainak leküzdéséhez, alkalmazási lehetőségeinek kiszélesítéséhez, erre alapozva a felsőoktatási informatikus képzés ez irányú továbbfejlesztése, valamint a hazai és nemzetközi együttműködéseket támogató és koordináló kutatóközpont.