Projektek

Jövő Internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig (FIRST)

Az Internet megszületésekor nem számoltak, nem is számolhattak globális hálózattal, mobilitással, magas biztonsági és minőségi követelményekkel, tárgyak hálózatba való bekapcsolásával, az Internet társadalmat, gazdaságot, mindennapjainkat átható szerepével. [...]

Élő videotartalom generáló rendszer közösségi kommunikációs szolgáltatások céljaira

A konzorcium a 36 hónapos projektidő alatt egyre több mobil távközlési szolgáltatási technológiát szeretne létrehozni, négy fő kutatási irányban. Ezek: távjelenlét mobiltelefonon; közérdekű információ élőkép által szolgáltatott vizuális információ (aktuális közlekedési forgalmi helyzet, szabad helyek egy adott parkolóban stb.) feldolgozásával [...]

Rádiófrekvenciás azonosítás ipari felhasználásának továbbfejlesztési lehetőségei

Konzorciumunk olyan kutatási-fejlesztési tevékenység megvalósítására jött létre, amely elősegíti az RFID rendszerek valamint az azt kiaknázó szolgáltatások és alkalmazások elterjedését és ezáltal hozzájárul az információs társadalom kialakulásának felgyorsításához. A célrendszer az RFID technológia alkalmazási problémáinak egy részhalmazára konventráló megoldások megkeresése köré csoportosul. [...]

Új vizsgálati és mérési módszerek kidolgozása korszerű távközlési szolgáltatások minőségének biztosítására

A projekt keretében olyan új vizsgálati és mérési módszerek kidolgozását tűztük k ki célul, melyek a ma és a várható jövő tipikus - és kritikus – távközlési szolgáltatásainak minőségét hivatottak mérni, illetve biztosítani. [...]

Adaptív médiafolyam szolgáltatási architektúrája a legújabb mobil távközlési rendszerek céljaira

A projekt fő célja olyan médiafolyam szolgáltatási architektúra kifejlesztése volt a vezeték-nélküli kommunikációs rendszerek következő generációihoz, melynek segítségével minőségi médiafolyam (streaming audió és videó) szolgáltatásokat és alkalmazásokat lehet nyújtani az előfizetőknek [...]