Események

Ezúton tisztelettel meghívom az ETIK évi rendes Közgyűlésére.

Napirendi pontok:

  1. Közgyűlés megnyitása, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, napirendi pontok elfogadása
  2.  Tagnyilvántartás áttekintése, tagdíj helyzet
  3. Az elmúlt időszak értékelése, döntés a beszámolók elfogadásáról; szakmai és pénzügyi beszámoló, a 2016. évi mérleg, eredmény-kimutatás ismertetése és elfogadása
  4. Új tagok felvétele
  5. Döntés az alapszabály módosításáról és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról.
  6. Következő időszak áttekintése
  7. Következő időszak terveinek megtárgyalása, javaslat elfogadása
  8.  Egyéb.

A Közgyűlés

ideje: 2017. május. 30 kedd, 15:00,
helye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 2. IB. 110. szoba.

Az Egyesület Alapszabályának 5.1.2. pontja értelmében „A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelennek minősülő Közgyűlés esetén a változatlan napirenddel összehívott, megismételt Közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy a meg nem jelent tagok meghívása szabályszerűen megtörtént. Ennek hiányában a megismételt Közgyűlés is csak a nyilvántartott tagok legalább felének jelenlétében határozatképes, és ha ez nem áll fenn, a Közgyűlést ismét, az 5.1.1. pontnak megfelelően össze kell hívni.”

A megismételt Közgyűlés

ideje: 2017. május. 30 kedd, 15:30,
helye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 2. IB. 110. szoba.

Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Üdvözlettel,
Dr. Magyar Gábor
elnök

2017.05.18

Meghívó az ETIK évi rendes Közgyűlésére

Ezúton tisztelettel meghívom az ETIK évi rendes Közgyűlésére. Napirendi pontok: Közgyűlés megnyitása, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, napirendi pontok elfogadása  Tagnyilvántartás áttekintése, tagdíj helyzet Az […]