Egyéb @hu

Tisztelt Egyesületi Tag!

Ezúton tisztelettel meghívom az ETIK évi rendes Közgyűlésére. A gyűlésen az alább részletezett napirendi pontok kerülnek megvitatásra:

1. Közgyűlés megnyitása, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, napirendi pontok elfogadása
2. Tagnyilvántartás áttekintése, tagdíj helyzet
3. Az elmúlt időszak értékelése, döntés a beszámolók elfogadásáról: Szakmai és pénzügyi beszámolók, 2017-es mérleg, eredmény-kimutatás ismertetése és elfogadása
4. Tájékoztatás az ETIK Egyesület előre haladásáról a rövid ciklusú informatikai (RCK) képzések terén.
5. Tisztségviselők választása; elnök, ügyvezető igazgató, vezető testületi tagok megválasztása következő három éves időszakra
6. Következő időszak áttekintése
7. Következő időszak terveinek megtárgyalása, javaslat elfogadása
8. Egyéb.
9. 20 éves az ETIK

A Közgyűlés
ideje: 2018. március. 9 péntek, 14:00,
helye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 2. IB. 210. szoba.

Az Egyesület Alapszabályának 5.1.2. pontja értelmében „A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelennek minősülő Közgyűlés esetén a változatlan napirenddel összehívott, megismételt Közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy a meg nem jelent tagok meghívása szabályszerűen megtörtént. Ennek hiányában a megismételt Közgyűlés is csak a nyilvántartott tagok legalább felének jelenlétében határozatképes, és ha ez nem áll fenn, a Közgyűlést ismét, az 5.1.1. pontnak megfelelően össze kell hívni.”

A megismételt Közgyűlés
ideje: 2018. március. 9 péntek, 14:30,
helye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 2. IB. 210. szoba.

Megjelenésére mindenképpen számítunk.

Üdvözlettel,

Dr. Magyar Gábor
elnök

Budapest, 2018. 02. 28.

2018.03.01

Meghívó ETIK évi rendes Közgyűlésre

Tisztelt Egyesületi Tag! Ezúton tisztelettel meghívom az ETIK évi rendes Közgyűlésére. A gyűlésen az alább részletezett napirendi pontok kerülnek megvitatásra: 1. Közgyűlés megnyitása, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, […]